FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 grundlæggende betingelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, du indgår med os som udbyder (Alsterwell GmbH) Luk via hjemmesiden https://naipo.de/. Medmindre andet er aftalt, modsiges medtagelsen af ​​dine egne vilkår og betingelser, hvis det er relevant.

(2) En forbruger i henhold til følgende regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke kan tilskrives hans kommercielle eller uafhængige erhvervsaktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af ​​sin uafhængige erhvervsmæssige eller kommercielle aktivitet.

§ 2 indgåelse af kontrakten

(1) Med forbehold af kontrakten er salg af varer .

(2) Allerede med indstillingen af ​​hvert produkt på vores hjemmeside vil vi fremsætte et bindende tilbud om at indgå en aftale på de vilkår der er angivet i produktbeskrivelsen. 

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
Varerne, der er beregnet til køb, placeres i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente "indkøbskurven" og foretage ændringer der til enhver tid.
Efter at have hentet siden "Checkout" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vil alle ordredata blive vist igen på siden med ordreoversigten.

Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, med det samme) som betalingsmetode, bliver du enten sendt til ordresammendragssiden i vores online shop, eller du vil først blive omdirigeret til webstedet for udbyderen af ​​det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis videresendelsen til det respektive øjeblikkelige betalingssystem finder sted, skal du foretage den passende valg eller indtastning af dine data der. Endelig vil du blive sendt tilbage til vores online shop på siden med ordreoversigt.

Inden du afgiver ordren, har du muligheden her for at kontrollere alle detaljer igen, ændre dem (også via "tilbage" -funktionen i internetbrowseren) eller at annullere købet.
Ved at afgive ordren ved at bruge knappen "Køb", erklærer du din juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten er indgået.

(4) Dine henvendelser til forberedelse af et tilbud er ikke bindende for dig. Vi vil give dig et bindende tilbud skriftligt (f.eks. Via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ​​ordren og fremsendelsen af ​​al information, der kræves i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten, udføres af en delvis automatiseret e-mail. Du er derfor nødt til at sikre, at den e-mail-adresse, du giver os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails teknisk sikres og især at ingen SPAM-filtre forhindrer dette.

§ 3 tilbageholdelse, Ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en ret til tilbageholdelse, hvis det vedrører krav fra det samme kontraktforhold.

(2)  Varerne forbliver vores ejendom indtil fuld betaling af købsprisen.

(3)  Hvis du er en iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi forbeholder os ejerskabet til varerne indtil fuldstændig afvikling af alle krav, der stammer fra det nuværende forretningsforhold. Før overdragelse af ejerskab af de reserverede varer er et pantsætning eller sikkerhedsoverførsel ikke tilladt.

b) Du kan videresælge varerne i den almindelige forretningsdrift. I dette tilfælde tildeler du allerede nu alle krav på det fakturabeløb, der tilfalder dig fra videresalg, vi accepterer tildelingen. De er yderligere bemyndiget til at inddrive kravet. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os dog retten til selv at inddrive kravet.

c) I tilfælde af kombination og blanding af de reserverede varer opnår vi medejerskab af den nye vare i forhold til fakturaværdien af ​​de reserverede varer til de andre behandlede varer på behandlingstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi har ret til på din anmodning, i det omfang, at vores realisationsværdi af vores værdipapirer overstiger kravet, der skal sikres med mere end 10%. Valget af værdipapirer, der skal frigives, er vores ansvar.


§ 4 garanti

(1) Der er lovbestemte garantirettigheder.

(2) Som forbruger bliver du bedt om at kontrollere varen umiddelbart efter levering for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader og til at underrette os og speditøren så hurtigt som muligt. Hvis du ikke overholder dette, påvirker dette ikke dine lovpålagte garantikrav.

(3) Så vidt du er en iværksætter, gælder afvigelse fra ovennævnte garantiregler:

a)  Som en betingelse for tinget gælder kun vores egne oplysninger og produktbeskrivelsen af ​​producenten som aftalt, men ikke andre reklamer, offentlige krav og udtryk fra producenten.

b)  I tilfælde af mangler garanterer vi efter vores valg reparation eller efterfølgende levering. Hvis eliminering af manglen mislykkes, kan du enten anmode om en prisnedsættelse eller trække sig ud af kontrakten. Afhjælpning af mangler anses for at være mislykket efter et mislykket andet forsøg, medmindre noget andet opstår som følge af varens art eller manglen eller andre omstændigheder. I tilfælde af reparationer behøver vi ikke afholde de øgede omkostninger, der opstår ved forsendelse af varerne til et andet sted end præstationsstedet, forudsat at forsendelsen ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

c)  Garantiperioden er et år efter levering af varerne. Tidsnedsættelsen gælder ikke:


- skyldigt forårsaget skade, der kan tilskrives os fra skade på liv, krop eller helbred og i tilfælde af anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- så vidt vi bedragerisk har skjult manglen eller har givet garanti for varens kvalitet;
- til ting, der er blevet brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangel;
- i tilfælde af juridisk regres krav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder

§ 5 Lovvalg, udførelsessted, jurisdiktionssted

(1)  Tysk lov gælder. For forbrugere gælder dette valg af lov kun i det omfang, at dette ikke fjerner den beskyttelse, der ydes ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i staten, hvor forbrugerens sædvanlige opholdssted er (gunstigt princip).

(2)  Udførelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforbindelserne med os og jurisdiktionsstedet er vores hjemsted, forudsat at du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig offentlig fond. Det samme gælder, hvis du ikke har en generel jurisdiktion i Tyskland eller EU, eller hvis dit opholdssted eller dit sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Bemyndigelsen til at anke til retten på et andet juridisk sted for jurisdiktion forbliver upåvirket.

(3)  Bestemmelserne i FN's salgskonvention finder ikke eksplicit anvendelse.





II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

Alsterwell GmbH
Eiffestrasse 68
20537 Hamburg
Tyskland
Telefon: 04057199390
E-mail: support@mustbuy.eu


Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen er en platform for den ekstra online konfliktløsning (OTB-platformen) med klar konverterbare https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om kontraktens indgåelse

De tekniske trin til indgåelse af kontrakten, indgåelse af selve kontrakten og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Kontraktsindgåelse" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontrakt sprog, traktattekst opbevaring

3.1. Kontraktsprog er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Før ordren sendes via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdata udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion. Når vi har modtaget ordren, sendes ordredataene, de krævede oplysninger i henhold til kontrakter om fjernsalg og de generelle vilkår og betingelser igen til dig via e-mail.

3.3. I tilfælde af anmodninger om tilbud uden for online indkøbskurvsystemet vil du modtage alle kontraktdata i form af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. Via e-mail, som du kan udskrive eller elektronisk gemme.

4. Væsentlige egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

De væsentligste egenskaber ved de varer og / eller tjenester kan findes i de respektive tilbud.

5. Priser og betalingsmetoder

5.1. De angivne priser i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostninger er de samlede priser, de inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter.


Ordrer fra ikke-EU lande er fritaget for tysk afgift, derfor svarer den viste pris til nettoprisen. De respektive skatter og toldgebyrer i destinationslandet gælder ved import.

5.2. Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan hentes via en tilsvarende markeret knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat under bestillingsprocessen og bæres af dig desuden, medmindre der er lovet gratis levering.

5.3. Eventuelle omkostninger til overførsel af penge (overførsels- eller valutakursgebyrer for kreditinstitutterne) afholdes af dig i tilfælde, hvor leveringen foretages til et EU-land, men betalingen er initieret uden for Den Europæiske Union.

5.4. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende knap på vores websted eller i det respektive tilbud.

5.5. Medmindre andet er angivet i de individuelle betalingsmetoder, forfalder betalingsrettighederne i henhold til kontrakten straks til betaling.

6. levering

6.1. Leveringsbetingelser, leveringsdato og eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2. For så vidt du er en forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer kun overføres til dig ved levering af varerne under forsendelsen, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du uafhængigt har bestilt en transportør, der ikke er udpeget af iværksætteren eller en anden person, der er udpeget til at udføre forsendelsen.

Er du en iværksætter, levering og forsendelse er på din risiko.

7. Juridiske garantirettigheder

Ansvaret for mangler er baseret på bestemmelsen "Garanti" i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse vilkår og betingelser og kundeoplysninger blev oprettet af advokaterne fra Händlerbund, der specialiserer sig i it-lovgivning og konstant kontrolleres for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer retssikkerheden for teksterne og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. For mere information, se: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

sidste ændring: 16.05.2021