Instruktioner for bortskaffelse af batterier
    
I forbindelse med salg af batterier eller levering af enheder, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at informere dig om følgende:
Som slutbruger er du juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan returnere gamle batterier, som vi har eller har medført i vores sortiment, som nye batterier gratis til vores forsendelseslager (forsendelsesadresse). Symbolerne på batterierne har følgende betydning:
Symbolet for det overstregede skraldespand betyder, at batteriet ikke må kastes i husholdningsaffaldet.
Pb = batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly
Cd = batteriet indeholder mere end 0,002 masse procent cadmium
Hg = batteriet indeholder mere end 0,0005 procent af kviksølv.


Bemærk venligst ovenstående punkter.