Generelle vilkår og betingelser (GTC) for leje af NAIPO massagestolen

Anvendelsesområde
Denne kontrakt gælder for alle lejeaftaler indgået mellem udlejer og lejer vedrørende massagestolen. Hvis der er spørgsmål eller usikkerheder vedrørende denne kontrakt, kan lejer kontakte udlejer.

Udlejerens navn
Mustbuy GmbH, Eiffestrasse 68, 20537 Hamborg

Registrering og kundedata
For at indgå en lejeaftale skal lejeren være registreret. Lejer forpligter sig til at give sandfærdige oplysninger ved registrering og straks at underrette udlejer om eventuelle ændringer i dennes data.

Kontraktens genstand
Emnet for denne kontrakt er leje af massagestolen. Massagestolen kan både være ny og brugt. Det er muligt at købe massagestolen efter aftale. En købsmulighed er til enhver tid mulig. Kun forskellen beregnes.

betalingsbetingelser
50% af lejebeløbet forfalder umiddelbart efter indgåelse af kontrakten. De resterende 50% forfalder senest 7 dage efter udløbet af den aftalte lejeperiode.

tilbagebetalings politik
Lejer har ret til at returnere massagestolen inden for 30 dage efter levering. For at udnytte denne ret skal lejer informere udlejer og returnere massagestolen i perfekt stand, inklusive palle og emballage. I dette tilfælde skal lejeren betale alle returfragtomkostninger. Sker returneringen inden for 30 dage, krediteres lejer det resterende beløb af den aftalte lejeperiode.

Forsendelsesomkostninger
Forsendelse af massagestolen til kantstenen koster EUR 79,99, som skal betales af lejer. Efter lejeperiodens udløb afholder lejer desuden returfragtomkostningerne på EUR 79,99. Men hvis lejeren beslutter sig for at købe massagestolen, vil der ikke være nogen returfragtomkostninger. Eventuelle fragtomkostninger frafaldes, såfremt lejer afhenter massagestolen på lejers lager.

Lejestart, lejeperiode og opsigelse
Lejeperioden begynder, når massagestolen overdrages til lejer. Minimum lejeperiode er 3 måneder. En kortere lejeperiode er ikke mulig. Kontrakten kan opsiges både normalt og ekstraordinært. Nærmere oplysninger om opsigelsesfristen fremgår af kontrakten.

Opbevaring af emballage og paller Lejer er forpligtet til at opbevare emballagen inklusive pallen i hele lejeperioden. Afvigelse fra denne klausul er kun tilladt med udlejers udtrykkelige skriftlige samtykke.

Teknisk support
Hvis der er tekniske problemer med massagestolen, er Mustbuy GmbH kundeservice ansvarlig på support@mustbuy.eu.

Vedligeholdelse og pleje
For spørgsmål vedrørende regelmæssig vedligeholdelse og pleje af massagestolen, samt specifikke rengørings- og plejeinstruktioner, kontakt venligst support@mustbuy.eu.

reservedele
Hvis dele af massagestolen skal udskiftes, afhænger omkostningsdækningen af, om skaden er forårsaget forsætligt eller ej.

Forlængelse af lejeperioden
Det er muligt at forlænge lejeperioden. For at gøre dette skal lejeren kontakte support@mustbuy.eu.

Transport
Transporten af ​​massagestolen udføres af Mustbuy GmbH's forsendelsespartner. Der er også mulighed for gratis afhentning af lejer ved lejeperiodens start.

Opbevaring af emballage og paller Lejer er forpligtet til at opbevare emballagen inklusive pallen i hele lejeperioden. Afvigelse fra denne klausul er kun tilladt med udlejers udtrykkelige skriftlige samtykke.

Tyveri og ulykke
Udlejer afholder ingen omkostninger i tilfælde af uheld. I tilfælde af tyveri skal lejer inden 30 dage betale vejledende salgspris for massagestolen til udlejer.

Gebyrer for forsinket betaling
Betaler lejer ikke inden 30 dage, skal massagestolen straks afleveres til udlejer.

Stand ved returnering
Mustbuy GmbH vurderer massagestolens tilstand, når den returneres. Normale tegn på slid er tilladt. Alle funktioner skal kunne bruges uden begrænsninger. Ændringer af enhver art er ikke tilladt.

Kontraktlige bøder
Hvis massagestolen ikke returneres inden udløbet af terminen, aftales en bøde på 10 EUR for hver ekstra dag. Disse omkostninger vil blive faktureret til lejer særskilt, så snart massagestolen returneres til udlejers besiddelse.

Haftungsausschluss
Intet ansvar accepteres for skader af nogen art eller for katastrofale skader.

Rengøringsgebyrer
Der vil ikke være yderligere gebyrer, hvis massagestolen ikke returneres i rengjort stand.

jurisdiktion
Værneting i tilfælde af tvister er Hamborg.

Tilgængelighed af reservedele
Vi sørger for en erstatning så hurtigt som muligt. Skader skal straks rapporteres til support@mustbuy.eu. Til dette formål skal der stilles tilstrækkeligt billed- og videomateriale til rådighed.

Fortrolighed
Mustbuy GmbH forpligter sig til at beskytte lejerens personlige data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Alle personoplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand, medmindre dette er nødvendigt for kontraktens udførelse.

Kæledyr
Husstande med dyr er tilladt. Disse må dog ikke beskadige NAIPO massagestolen.

Grænseoverskridende brug
Massagestolen må ikke tages med til udlandet.

energiforbrug
Lejer afholder udgifterne til massagestolens elforbrug.

nødsituationer
Hvis massagestolen pludselig holder op med at virke eller har en defekt, skal lejeren straks kontakte Mustbuy GmbH kundesupport på support@mustbuy.eu.

Ansvar
Lejer hæfter for alle skader på massagestolen, der opstår i lejeperioden på grund af forkert håndtering, forsæt eller groft uagtsomhed. Udlejer er ikke ansvarlig for skader forvoldt lejer ved brug af massagestolen, medmindre disse skyldes forsæt eller groft uagtsomhed fra udlejers side.

Afsluttende bestemmelser
Ændringer eller tilføjelser til disse vilkår og betingelser skal ske skriftligt. Hvis individuelle bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser er eller bliver ugyldige eller ikke kan håndhæves, forbliver gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser upåvirket.