Tilbagetrækning


Fortrydelsesret for forbrugere 

(En forbruger er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller deres uafhængige erhvervsmæssige aktivitet.)

Annullering

Tilbagetrækning
Du har ret, at tilbagekalde denne kontrakt inden for en måned (30 dage) uden at angive grunde.
Fortrydelsesfristen er en måned fra dagen
,

- hvorpå du eller en tredjepart navngivet af dig, som ikke er transportvirksomhed, har eller har taget varerne i besiddelse, forudsat at du har bestilt et eller flere varer som en del af en ensartet ordre, og disse leveres ensartet;

- hvorpå du eller en tredjepart navngivet af dig, som ikke er transportøren, har eller har overtaget de sidste varer, forudsat at du har bestilt flere varer som en del af en enkelt ordre, og disse leveres separat;

For at udøve din ret til tilbagekaldelse skal du kontakte os (Alsterwell GmbH, Eiffestrasse 68, 20537 Hamborg
, telefonnr.: 0049/4057199390, faxnr.: 0049/4057199393, e-mailadresse: support@mustbuy.eu)
 ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at trække sig ud af denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede formular til tilbagetrækning, som ikke er påkrævet.

Opbevar venligst sporingsnummeret eller returkvitteringen for returneringen!

Ellers kan der opstå betydelige forsinkelser i din tilbagebetaling.

Du kan også elektronisk udfylde og indsende modelfortrydelsesformularen eller en anden tydelig erklæring på vores hjemmeside (https://naipo.de/). Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi dig en bekræftelse på modtagelsen af ​​en sådan tilbagekaldelse med det samme (f.eks. via e-mail).

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du annullerer denne kontrakt, vil vi betale dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden leveringstype end den billigste standardlevering, der tilbydes af os), som skal tilbagebetales med det samme og senest inden for 30 dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre noget andet er udtrykkeligt aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer som følge af denne tilbagebetaling.


Vi kan nægte tilbagebetaling af varer, der kan sendes som pakker, indtil vi har modtaget disse varer tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt disse varer tilbage, alt efter hvad der er først.

Vi henter de varer, der ikke kan sendes som pakker.

Du skal sende de varer, der kan sendes som pakker til os med det samme og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os din fortrydelse af denne kontrakt at sende tilbage eller aflevere. Fristen overholdes, hvis du sender de varer, der kan sendes som pakker, inden perioden på 14 dage er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved returneringen Varer, der kan sendes som en pakke (retur koster 5,99 €); samt de direkte omkostninger ved returnering af varer, der ikke kan sendes som pakker. 

Omkostningerne for varer, der ikke kan sendes som pakker (f.eks. massagestole) er begrænset til maksimalt ca 79 - 200 EUR anslået. Afhentning sker efter aftale.

Du behøver kun at betale for eventuel forringelse af varernes værdi, hvor værdien tabet skyldes en undersøges arten, karakteristika og funktion godshåndtering.

Udelukkelses- eller udryddelsesårsager

Den rigtige gælder ikke for kontrakter


- til levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til produktion, hvor en individuel valg eller bestemmelse foretaget af forbrugeren er afgørende, eller som er tydeligt skræddersyet til forbrugerens personlige behov
- til levering af varer, der hurtigt kan ødelægges, eller hvis udløbsdato hurtigt vil blive overskredet
- til levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt, da kontrakten blev indgået, men som kan leveres tidligst 30 dage efter kontraktens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
- til levering af aviser, magasiner eller magasiner med undtagelse af abonnementskontrakter.

Fortrydelsesretten udløber tidligt i kontrakter

- til levering af forseglede varer, der ikke er egnet til returnering af sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis forseglingen er fjernet efter levering
- til levering af varer, hvis de på grund af deres art var uadskilleligt blandet med andre varer efter levering
- Forsyningen af ​​lyd- eller videooptagelser eller computer software i en forseglet pakke, hvis forseglingen blev fjernet efter levering.Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und besked Sie es zurück.)

- Til Alsterwell GmbH, Eiffestrasse 68, 20537 Hamburg, faxnummer: 0049/4057199393, e-mailadresse: support@mustbuy.eu:

- Jeg / vi (*) tilbagekalder hermed den kontrakt, jeg / os (*) har indgået om køb af følgende varer (*) /
  levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*) / modtages på (*)

- Navn / forbruger (r)
- Adresse på / forbruger (r)
- Underskrift / forbruger (er) (kun med besked på papir)
- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.